Du är här

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Vilka vi är

Yrkesutbildning ger kompetens

Omkring hälften av EU:s befolkning skaffar sig kompetensen för sitt första jobb genom yrkesutbildning. Många fler fortsätter utveckla sin kompetens och lära sig nya färdigheter genom fortbildning och annan utbildning på arbetsplatsen. Detta blir allt viktigare efterhand som Europas arbetskraft blir allt äldre, samtidigt som både teknik och arbetsplatser förändras allt snabbare.

Om EU ska ha de rätta kompetenserna för att uppfylla arbetsplatsernas behov i dag och i framtiden, måste yrkesutbildningen vara av hög kvalitet. Det måste finnas en relevant politik som leder till att människor lär sig rätt saker, att deras kompetens erkänns oavsett om den kommer från formell utbildning eller yrkeserfarenhet och att de kan få den fortbildning de behöver, när de behöver den.