About Kompetenser och arbetsplatser i förändring

Vi kartlägger den föränderliga karaktären av arbete inom EU med vår egen arbetsundersökning om kompetenser, arbete och lärande i Europa. Vi använder undersökningen för att analysera konsekvenserna av digitalisering och andra individuella och arbetsplatsrelaterade faktorer för kvalitet i arbetet och kompetensglapp. Med hjälp av våra analyser kan vi förstå hur arbetstagarnas kompetenser kan utvecklas och användas bättre med tanke på uppkomsten av nya arbetsformer (t.ex. arbete via digitala plattformar och arbete på distans) och en förändrad arbetsorganisation.