About Kompetenspolitik och kompetenspraxis

Vi analyserar kompetenspolitik och kompetenspraxis i EU:s medlemsländer för att förstå hur information om arbetsmarknadstrender och kompetensbehov kan användas för att bidra med information och forma kompetensutveckling och annan politik för kompetensanpassning. Vi stöder våra intressenter genom att sprida bästa praxis, där vi ger exempel på goda styrformer och delar med oss av metodologisk expertis.