You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Kdo jsme

Odborné vzdělávání a příprava pomáhají lidem osvojovat si dovednosti

Téměř polovina obyvatel EU získá první pracovní dovednosti díky odbornému vzdělávání a přípravě. Mnoho dalších pokračuje v rozvoji těchto dovedností a učí se nové věci prostřednictvím pokračující odborné přípravy a dalšího vzdělávání na pracovišti. To je stále důležitější, jelikož pracovní síla v Evropě stárne, změny v technologiích a pracovních místech však přicházejí rychleji.

Pokud mají být v EU lidé se správnými dovednostmi, kteří obsadí současná i budoucí pracovní místa, musí být odborná příprava kvalitní. Je třeba přijmout příslušné politiky, aby bylo zajištěno, že se lidé učí správné věci, že jsou jejich dovednosti, získané prostřednictvím formální odborné přípravy nebo v praxi, uznávány a že mohou absolvovat odbornou přípravu, kterou potřebují, tehdy, když ji potřebují.