You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Kas mes esame

Profesinio rengimo ir mokymo sistema žmonėms suteikia įgūdžių

Apie pusė ES gyventojų pirmuosius su darbu susijusius įgūdžius įgyja per profesinio rengimo ir mokymo sistemą. Daug daugiau asmenų tokius įgūdžius tobulina ir įgyja naujų įgūdžių tęstinio mokymo procese ir kitaip mokydamiesi darbo vietoje. Tai vis svarbiau, nes Europos darbo jėga vis senėja, o technologijų ir darbo pokyčiai vis spartėja.

Kad Europos Sąjungoje būtų reikiamų įgūdžių, kurių turintys darbuotojai dabar ir ateityje galėtų užimti darbo vietas, mokymas turi būti aukštos kokybės. Būtina tinkama politika, kad žmonės išmoktų reikiamų dalykų, kad jų įgūdžiai, įgyti formalaus mokymo procese ar darbe, būtų pripažinti ir kad reikiamas mokymas jiems būtų prieinamas tada, kai reikia.