Είστε εδώ

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Ποιοι είμαστε

Η επαγγελματική κατάρτιση παρέχει δεξιότητες

Σχεδόν ο μισός πληθυσμός της ΕΕ αποκτά τις πρώτες εργασιακές του δεξιότητες μέσω της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ). Ακόμη περισσότεροι αναπτύσσουν τέτοιες δεξιότητες, ή αποκτούν νέες, μέσω συνεχιζόμενης κατάρτισης στο χώρο εργασίας. Η σημασία της κατάρτισης γίνεται φανερή εάν αντιπαραβάλουμε την αυξανόμενη μέση ηλικία του εργατικού δυναμικού στην Ευρώπη με τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και της αγοράς εργασίας.

Προκειμένου να εξασφαλίσει η ΕΕ τις κατάλληλες δεξιότητες για την κάλυψη των σημερινών και μελλοντικών θέσεων εργασίας,  η παρεχόμενη κατάρτιση πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας.  Οι πολιτικές που ακολουθεί πρέπει να εξαφαλίζουν στους πολίτες της την απόκτηση κατάλληλων γνώσεων, την αναγνώριση των δεξιοτήτων τους - ανεξάρτητα από το αν αποκτήθηκαν μέσω τυπικής κατάρτισης ή στο χώρο εργασίας - και την πρόσβαση στην κατάρτιση που χρειάζονται τη στιγμή που τη χρειάζονται.