About Kompetenser och arbetsmarknad

Förbättrad yrkesutbildning kräver högkvalitativa och lägliga insikter om dynamiken på arbetsmarknaden samt om nya krav på kompetenser. Vi analyserar hur ekonomiska och sociala megatrender, såsom den åldrande arbetskraften och den digitala och gröna omställningen, skapar nya krav på kompetenser och kompetensglapp och omformar framtidens arbete på EU:s arbetsplatser.