Mara Brugia är biträdande direktör för Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning, Cedefop, och utnämndes i september 2014. Hon tjänstgjorde som Cedefops tillförordnade verkställande direktör från juni 2018 till augusti 2019.

Maria Brugia har varit arbetat med yrkesutbildning sedan 1994. I egenskap av avdelningschef vid Cedefop mellan 2004 och 2014 ledde hon expertgrupper som arbetade med europeisk yrkesutbildningspolitisk analys, vuxenutbildning och arbetsbaserat lärande, med specifik inriktning på lärlingsbaserat lärande och EU-verktygen för erkännandet av och tydligheten i kvalifikationer, såsom den europeiska referensramen för kvalifikationer (EQF).

Hon har en kandidatexamen i ekonomi och en masterexamen i Europeiska unionens ekonomi, politik och juridik. Hennes modersmål är italienska (hon är född i Perugia) och hon talar engelska, franska, grekiska och spanska flytande.

Person details

First name
Mara
Surname
Brugia
Job title
Deputy Director - internal control coordinator
E-mail
mara.brugia [at] cedefop.europa.eu

Downloads

CV:

EN

Declaration of interests:

EN