Du är här

Prenumerera på CEDEFOP - Code of good administrative behaviour

Kodex för god förvaltningssed

Kodex för god förvaltningssed

Code of good administrative behaviour - Cedefop 2011

Further languages can be consulted on the OJ website

Principer för offentlig tjänst som ska iakttas av EU-tjänstemän

Public service principles for the EU civil service - European Ombudsman 2012

Further languages can be consulted on the European Ombudsman website

EN401.98 KB