Du är här

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Vad vi gör

För att kunna utveckla rätt yrkesutbildningspolitik måste man förstå hur ekonomin, samhället och människor förändras.

Cedefop arbetar för att stärka det europeiska samarbetet och ta fram beslutsunderlag för en europeisk yrkesutbildningspolitik. Cedefop bidrar till utvecklingen genom jämförande analyser och expertis av hög kvalitet, ett mervärde som ackumuleras genom forskning och nätverkande. Vårt arbete går ut på att

  • tillhandahålla teknisk rådgivning och föreslå idéer för yrkesutbildningspolitiken,
  • fylla kunskapsluckor och generera nya insikter som kartlägger trender och utmaningar i samband med yrkesutbildning,
  • öka medvetenheten om yrkesutbildningens framtoning och betydelse,
  • samla beslutsfattare, arbetsmarknadens parter, forskare och yrkesverksamma för att dela idéer och diskutera de bästa sätten att förbättra yrkesutbildningspolitiken,
  • stödja och uppmuntra europeiska strategier, principer och verktyg för att förbättra yrkesutbildningen.

Cedefop har ett nära samarbete med Europeiska kommissionen, medlemsstaternas regeringar, representanter för arbetsgivare och fackföreningar samt med forskare och yrkesverksamma inom yrkesutbildning. Centrumet tillhandahåller aktuell information om utvecklingen på yrkesutbildningsområdet liksom möjligheter att diskutera politiken.

Cedefop sprider informationen via sin webbplats, sina publikationer, sociala medier, nätverk, konferenser och seminarier. Cedefops verksamhet styrs av dess uppdrag och programplaneringsdokument/arbetsprogram.