Du är här

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Ekonomi och budget

Ekonomi- och budgetavdelningen ger Cedefops personal stöd vid planering, genomförande och övervakning av budgetanslagen. Avdelningen sköter den interna och externa rapporteringen av ekonomiska och budgetrelaterade frågor. Den sköter också den centraliserade finansiella kontrollen av alla transaktioner som genomförs i den årliga budgeten, som under de senaste åren legat kring 18 miljoner euro, och som nästan uteslutande finansieras med Europeiska unionens medel.

Från och med mitten av 2014 tillhandahåller avdelningen också den vägledning och det stöd som behövs för de obligatoriska förhandsbedömningarna av alla program och aktiviteter med beräknade totala budgetuppgifter på över 200 000 euro. Under 2015 genomförs de första efterhandsutvärderingarna av alla program, projekt och aktiviteter som slutförts under 2014 och som mobiliserat över 500 000 euro. Ekonomi- och budgetavdelningen kommer att bidra till att utarbeta metoder och processer, vägledande dokument och mallar.