Вие сте тук

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Кои сме ние

Посредством ПОО хората придобиват умения

Около половината от населението на ЕС придобива първите си трудови умения посредством ПОО. Много хора продължават да развиват тези умения и придобиват нови посредством продължаващо обучение и други форми на учене на работното място. Важността на този процес нараства на фона на застаряването на населението в Европа и ускоряването на промените в областите на технологиите и заетостта.

Качественото обучение е необходима предпоставка за това ЕС да разполага с подходящите умения, необходими за днешните и утрешните работни места. Необходимо е да се приемат подходящи политики, гарантиращи, че хората придобиват необходимите знания, че уменията им са признати, независимо дали са придобити чрез формално обучение или в процеса на работата, както и че те имат достъп до обучението, от което се нуждаят и когато се нуждаят от него.