You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Kto sme

OVP pomáha ľuďom získať zručnosti

Približne polovica obyvateľstva EÚ získava prvé pracovné zručnosti prostredníctvom odborného vzdelávania a prípravy (OVP). Mnohí ďalší tieto zručnosti ďalej rozvíjajú a učia sa novým prostredníctvom ďalšieho vzdelávania a iných typov vzdelávania na pracovisku. Toto je čoraz dôležitejšie, keďže pracovná sila Európy starne a čoraz rýchlejšie dochádza k zmenám v oblasti technológií a pracovných miest.

Kvalita vzdelávania musí byť vysoká, aby EÚ mala vhodné zručnosti pre súčasné aj budúce pracovné miesta. Je nevyhnutné, aby sa zaviedli príslušné politiky na zabezpečenie toho, aby sa ľudia učili správne veci, aby sa ich zručnosti nadobudnuté buď prostredníctvom formálneho vzdelávania, alebo práce uznali a aby sa im v prípade potreby dostalo potrebného vzdelávania.