About Yrkesutbildning för vuxna

Yrkesutbildning och framför allt fortsatt yrkesutbildning är avgörande för att stödja vuxnas livslånga lärande, så att de kan utveckla, uppdatera och uppgradera sina kompetenser under livets gång.

En prioritet i den nuvarande politiska beslutsprocessen för yrkesutbildning är att sträva efter att utveckla ett samordnat, konsekvent och systematiskt förhållningssätt till fortsatt yrkesutbildning (Cedefops och EFT:s diskussionsunderlag 2020, Osnabrückfördraget och rådets rekommendation av den 24 november 2020 om yrkesutbildning).

Utöver vår egen forskning om fortsatt yrkesutbildning tillhandahåller vi även belägg och kunskapskällor som rör hur yrkesutbildning kan stödja vuxna med låg kompetens i kompetensutveckling och omskolning och hur vuxna flyktingar på laglig väg kan migrera för att få anställning. Det finns också information om hur arbetsgivare kan stödja yrkesutbildning för vuxna, inklusive genom arbetsplatsförlagt lärande.