About Kompetenser och samhällen i förändring

I vårt arbete med kompetens och samhällen i förändring analyserar vi aktuella och kommande trender på arbetsmarknaden och effekterna av ekonomiska och sociala megatrender. Genom att fokusera på kompetensomfånget inom digitaliseringen och den gröna omställningen bidrar vi till evidensbaserad politik och till att genomföra och forma den dubbla omställningen mot bakgrund av en åldrande arbetskraft.