You are here

Subscribe to CEDEFOP - Code of good administrative behaviour

Kódex dobrého úradného postupu

Kódex dobrého úradného postupu

Code of good administrative behaviour - Cedefop 2011

Further languages can be consulted on the OJ website

Zásady verejnej služby pre verejnú službu EÚ

Public service principles for the EU civil service - European Ombudsman 2012

Further languages can be consulted on the European Ombudsman website

EN401.98 KB