Announcement

Welcome to Cedefop’s web portal. We would love to hear from you, so tell us about your experience as a user.

  • Čo je hybnou silou zmien v oblasti potrieb zručností? Aké politiky v oblasti zručností môžu riešiť problém nesúladu medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami?

    Umožňuje lepšie pochopiť dôsledky rozsiahlych zmien vo svete vzdelávania a práce.

    View more
  • Ako môžeme pomôcť jednotlivcom? Ako možno premeniť celoživotné vzdelávanie na realitu?

    Reaguje na meniace sa potreby a trendy prostredníctvom podpory štruktúrovaného celoživotného a prierezového vzdelávania a príslušných inštitucionálnych štruktúr, ktoré majú správny obsah a sú inkluzívne riadené.

    View more
  • Ako systémy reagujú na nové potreby? Ako sa systémy pripravujú na budúcnosť?

    Umožňuje ľuďom, aby rozvíjali a napĺňali svoj potenciál, osvojili si zručnosti, ktoré potrebujú na zvládanie zmien na trhu práce a v živote a prispievali k hospodárskemu rastu a blahobytu spoločnosti, pričom im zároveň poskytuje príslušnú podporu.

    View more

Headlines

Transversal themes

Currently, there are no open vacancies.

Twitter feed