You are here

Mara Brugia

Mara Brugia sa narodila v Perugii v Taliansku a v stredisku Cedefop pracuje od roku 1994. Pracovala na rôznych oddeleniach a v roku 2004 sa stala vedúcou odboru. Riadi tímy odborníkov v oblasti analýzy politík OVP, spoločných európskych nástrojov a princípov odborného vzdelávania a prípravy, ako aj vzdelávania dospelých a vzdelávania popri zamestnaní s osobitným zameraním na odbornú učňovskú prípravu. Od novembra 2012 do októbra 2013 pôsobila ako zástupkyňa výkonného riaditeľa. Mara Brugia má ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore ekonómie a magisterský titul v odbore ekonómia, politické vedy a právo Európskej únie.

Person details

Deputy Director