About Politiky a postupy odmeňovania

Analyzujeme politiky a postupy v oblasti zručností v členských štátoch EÚ s cieľom pochopiť, ako možno informácie o trendoch na trhu práce a potrebách v oblasti zručností využiť na zabezpečenie informácií pre politiky zvyšovania úrovne zručností a iné politiky zosúlaďovania zručností a ich formovanie. Podporujeme naše zainteresované strany distribúciou najlepších postupov, prezentovaním mechanizmov dobrej správy a výmenou metodických odborných znalostí.