/!\ Coronavirus response update - In line with the guidelines recommended by the Greek authorities on the coronavirus pandemic, Cedefop staff are working remotely or in shifts on site. Visitors to the premises are currently not allowed. You can reach us on Cedefop’s central number or staff members’ direct line and email.

Použite nasledujúci formulár a kontaktujte niektorú z našich služieb.

Kontaktujte útvar pre publikácie, ak:

 • potrebujete pomoc pri hľadaní publikácií,
 • máte problémy s prevzatím publikácií z webovej stránky strediska Cedefop.

Kontaktujte útvar pre styk s verejnosťou, ak:

 • chcete navštíviť stredisko Cedefop,
 • potrebujete informácie o práci strediska Cedefop,
 • máte otázku týkajúcu sa konferencií a podujatí,
 • hľadáte hovorcu.
   
Tlačové a komunikačné oddelenie je vám k dispozícii, ak:
 • sa chcete skontaktovať s niektorým zo zamestnancov strediska Cedefop,
 • pripravujete tlačovú správu,
 • potrebujete informácie o tlačových a spravodajských službách strediska Cedefop.
 
Tím pre stáže strediska Cedefop je vám k dispozícii, ak:
 
Oddelenie ľudských zdrojov strediska Cedefop je vám k dispozícii, ak:
 • Máte otázky týkajúce sa voľných miest a výberových konaní a nenašli ste odpoveď našej stránke častých otázok.
 
Kontaktujte úradníka pre ochranu údajov strediska Cedefop, ak:
 • potrebujete informácie o ochrane osobných údajov.
   
Kontaktujte úradníka informačného centra strediska Cedefop, ak:
 • potrebujete všeobecné informácie,
 • máte otázku, ktorá nepatrí do žiadnej z uvedených kategórií.

 

Kontaktné údaje

Sídlo:


Cedefop – Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania


Europe 123, Thessaloniki, GRÉCKO

Poštová adresa:
Cedefop
Service Post
Europe 123
570 01 Thermi
GREECE

Tel.:
(+30) 2310-490111

Fax:
(+30) 2310-490049

IČ DPH:
EL099407220

Bruselský úrad

Cedefop Liaison Office