About OVP pre dospelých

Odborné vzdelávanie a príprava, najmä ďalšie OVP, majú zásadný význam pre podporu účasti dospelých na celoživotnom vzdelávaní, aby mohli rozvíjať, aktualizovať a zlepšovať svoje zručnosti. Zameranie sa na rozvoj koordinovaného, súdržného a systematického prístupu k ďalšiemu OVP je prioritou súčasného politického cyklu OVP (diskusný dokument Cedefop – ETF z roku 2020, Osnabrücká deklarácia a odporúčanie Rady z 24. novembra 2020 o odbornom vzdelávaní a príprave). Okrem vlastného výskumu strediska Cedefop v oblasti ďalšieho OVP poskytujeme dôkazy a zdroje poznatkov týkajúce sa možnej podpory OVP pri zvyšovaní úrovne zručností a rekvalifikácii dospelých s nízkou kvalifikáciou a dospelých utečencov pri legálnej migrácii za prácou. K dispozícii sú aj informácie o tom, ako môžu zamestnávatelia podporovať OVP pre dospelých, a to aj prostredníctvom učenia na pracovisku.