About Zručnosti a meniace sa spoločnosti

Našou prácou v oblasti zručností a meniacich sa spoločností je analýza nedávnych a nadchádzajúcich trendov na trhu práce a vplyvov hospodárskych a sociálnych megatrendov. Zameraním na rozmer zručností v oblasti digitalizácie a zelenej transformácie prispievame k politikám založeným na dôkazoch s cieľom uskutočniť a formovať dvojakú transformáciu v kontexte starnúcej pracovnej sily.