About Profesinio rengimo ir mokymo bei kvalifikacijos įgyvendinimas

CEDEFOP renka ir palygina Europos ir kitų valstybių duomenis, kad padėtų plėtoti profesinio rengimo ir mokymo sistemas ir institucijas, kurios reaguoja į darbo rinkos ir visuomenės įgūdžių poreikius. Savo darbu jis padeda visų amžiaus grupių besimokantiems asmenims gerinti aktualių ir aukštos kokybės įgūdžių bei gebėjimų ugdymą įvairiais karjeros ir gyvenimo etapais. Kelios teminės darbo kryptys rodo, kaip šis darbas vykdomas.

Mūsų darbas profesinio rengimo ir mokymo ateities Europoje srityje leidžia geriau suprasti bendrus iššūkius, kurių kyla Europos profesinio rengimo ir mokymo srityje, ir tai, kaip jie įvairiose valstybėse skiriasi. Ne tik stebima, kaip keičiasi profesinio rengimo ir mokymo įstaigos bei struktūros, bet ir vis daugiau dėmesio skiriama profesinio rengimo ir mokymo turinio pokyčiams, pavyzdžiui, kaip geriausiai suderinti konkrečioms profesijoms būtinus įgūdžius su universaliaisiais įgūdžiais ir bendrosiomis kompetencijomis. Kintantis kvalifikacijos ir kredencialų pobūdis, taip pat didėjantis susidomėjimas rezultatų patvirtinimu ir mikrokredencialais, turi tiesioginį poveikį profesinio rengimo ir mokymo įgūdžių bei gebėjimų vertei ir asmenų gebėjimui daryti pažangą tiek mokymosi, tiek darbo srityje. Daugiausia dėmesio skiriama išsamių nacionalinių kvalifikacijų sandarų vaidmeniui didinant rengimo ir mokymo skaidrumą, pripažinimą ir skvarbą, taip pat palengvinant individualią pažangą rengimo, mokymo ir mokymosi visą gyvenimą srityse. Šis darbas tiesiogiai atspindi ES kvalifikacijų skaidrumo ir pripažinimo priemonių ir principų, ypač Europos kvalifikacijų sandaros (EKS), kūrimą ir įgyvendinimą.

Profesinio rengimo ir mokymo įgyvendinimui įtakos turi mokymosi rezultatai – teiginiai, apibrėžiantys turinį ir profilį to, ką besimokantis asmuo turėtų žinoti, gebėti daryti ir suprasti. Mokymosi rezultatai yra tarsi bendra kalba apie profesinio rengimo ir mokymo programų ir kvalifikacijų turinį ir profilį, leidžianti darbo rinkos ir rengimo bei mokymo suinteresuotiesiems subjektams, taip pat plačiajai visuomenei palaikyti dialogą. Remdamasis šio požiūrio privalumų ir trūkumų analize, CEDEFOP rengia gaires ir pagalbines priemones, skirtas kurti mokymo programas, mokymosi metodus, kurti ir taikyti vertinimą ir rezultatų patvirtinimą.