About Suaugusiųjų profesinis rengimas ir mokymas

Profesinis rengimas ir mokymas, ypač tęstinis, yra labai svarbus remiant suaugusiųjų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą procese, kad jie galėtų ugdyti, atnaujinti ir tobulinti savo įgūdžius. Koordinuoto, nuoseklaus ir sistemingo požiūrio į tęstinį profesinį rengimą ir mokymą plėtojimas yra dabartinio profesinio rengimo ir mokymo politikos ciklo prioritetas (2020 m. CEDEFOP ir Europos mokymo fondo diskusijoms skirtas dokumentas, Osnabriuko deklaracija ir 2020 m. lapkričio 24 d. Tarybos rekomendacija dėl profesinio rengimo ir mokymo).

Be CEDEFOP atliktų tęstinio profesinio rengimo ir mokymo tyrimų, pateikiame įrodymų ir žinių šaltinių, susijusių su tuo, kaip profesinis rengimas ir mokymas gali padėti žemos kvalifikacijos suaugusiesiems tobulinti įgūdžius ir persikvalifikuoti, o suaugusiems pabėgėliams – teisėtai migruoti užimtumo tikslais. Taip pat galima rasti informacijos apie tai, kaip darbdaviai gali remti suaugusiųjų profesinį rengimą ir mokymą, įskaitant mokymąsi darbo vietoje.