About Pameistrystė

Pameistrystė gali padėti jaunimui sklandžiau pereiti iš švietimo sistemos į darbo rinką, o suaugusiesiems – tobulinti įgūdžius ir persikvalifikuoti. 2018 m. kovo 15 d. Tarybos rekomendacijoje dėl kokybiškos ir veiksmingos pameistrystės europinės sistemos nustatyta, kaip pameistrystė suprantama visose ES valstybėse narėse.

Pasitelkdamas mokslinius tyrimus, analizes ir politikos mokymąsi, CEDEFOP remia ES politikos darbotvarkę (2020 m. Tarybos rekomendacija dėl profesinio rengimo ir mokymo, Osnabriuko deklaraciją dėl profesinio rengimo ir mokymo, kokybišką ir veiksmingą pameistrystės europinę sistemą ir Europos pameistrystės aljansą) ir atitinkamų suinteresuotųjų subjektų pastangas siekti tokių tikslų kaip tobulinimas, plėtra, kokybė, veiksmingumas ir judumas pameistrystės srityje. CEDEFOP darbe, susijusiame su pameistryste, daugiausia dėmesio skiriama ES 27, Islandijos, Norvegijos ir Jungtinės Karalystės pameistrystės programų (nustatytų reglamentu) sisteminio lygmens ypatumams, dėl kurių oficialiai pripažįstamos profesinio rengimo ir mokymo kvalifikacijos.