About Profesinio rengimo ir mokymo žinių centras

Siekiant remti politikos formavimą, kad mokymasis visą gyvenimą taptų realybe visiems, profesinio rengimo ir mokymo žinių centras sutelkia įvairių profesinio rengimo ir mokymo politikos sričių ekspertines žinias. Jame pateikiama informacija ir įrodymai, gauti CEDEFOP dirbant srityse, susijusiose su mokytojų ir dėstytojų profesiniu tobulėjimu, pameistryste, profesinio rengimo ir mokymo nebaigimo problemos sprendimu ir nesimokančio, nedirbančio ir mokymuose nedalyvaujančio jaunimo įgalėjimu, suaugusiųjų tęstiniu profesiniu rengimu ir mokymu bei įgūdžių tobulinimo kryptimis, orientavimu, rezultatų patvirtinimu ir finansavimu bei kitomis paskatomis.