About Ammatillisen koulutuksen tarjoaminen ja tutkintojen myöntäminen

Cedefop kerää tietoja Euroopasta ja sen ulkopuolelta ja vertailee niitä, jotta voidaan auttaa kehittämään ammatillisen koulutuksen järjestelmiä ja laitoksia, jotka pystyvät vastaamaan työmarkkinoiden ja yhteiskunnan osaamisvaatimuksiin. Sen työllä autetaan parantamaan merkityksellisten ja laadukkaiden valmiuksien ja osaamisen tarjoamista kaikenikäisille oppijoille kaikissa heidän uransa ja elämänsä vaiheissa. Aihekohtaisia osa-alueita käsittelevässä sarjassa kerrotaan, miten tätä työtä edistetään.

Ammatillisen koulutuksen tulevaisuutta Euroopassa koskeva Cedefopin työ auttaa käsittämään aiempaa paremmin eurooppalaisen ammatillisen koulutuksen yleiset haasteet ja sen, miten ne eroavat maittain. Työssä seurataan ammatillisen koulutuksen laitosten ja rakenteiden muutosta ja keskitytään lisäksi entistä enemmän myös ammatillisen koulutuksen sisällön muutoksiin, esimerkiksi siihen, miten ammattikohtainen osaaminen pystytään parhaiten yhdistämään monialaiseen osaamiseen ja keskeisiin valmiuksiin. Tutkintojen ja osaamiskokonaisuuksien muuttuminen vaikuttaa suoraan ammatillisen koulutuksen osaamisen ja valmiuksien arvoon sekä yksilöiden kykyyn edetä sekä oppimisessa että työnteossa. Näihin muutoksiin kuuluu muun muassa kiinnostuksen lisääntyminen epävirallisen ja arkioppimisen validointia ja pieniä osaamiskokonaisuuksia kohtaan. Kattavien kansallisen tutkintojen viitekehysten asema nousee esiin, kun halutaan parantaa koulutuksen avoimuutta, tunnustamista ja läpäisevyyttä sekä helpottaa yksilöiden etenemistä elinikäisessä koulutuksessa ja oppimisessa. Tässä työssä kehitetään tutkintojen avoimuutta ja tunnustamista koskevia EU:n työkaluja ja periaatteita ja pannaan niitä täytäntöön. Niistä keskeisin on eurooppalainen tutkintojen viitekehys.

Oppimistavoitteiden käyttäminen vaikuttaa ammatillisen koulutuksen tarjoamiseen. Tavoitteilla tarkoitetaan sisällön ja profiilin määritelmiä sille, mitä oppijan odotetaan tietävän, mihin hänen odotetaan kykenevän ja mitä hänen odotetaan ymmärtävän. Oppimistavoitteet toimivat ammatillisen koulutuksen ohjelmien ja tutkintojen sisällön ja profiilin yhteisenä kielenä, jolla voidaan käydä vuoropuhelua työmarkkinoiden ja koulutuksen sidosryhmien kesken sekä yleensä ottaen yhteiskunnassa. Tämän toimintamallin vahvuuksia ja rajoitteita koskevan analyysin perusteella Cedefop laatii ohjeita ja tukityökaluja opetussuunnitelmien kehittämistä, oppimismenetelmiä sekä arvioinnin ja validoinnin suunnittelua ja soveltamista varten.