ES agentūrų tinklą įsteigė Europos Sąjungos (ES) valstybės narės ir ES institucijos konkrečioms teisinėms, techninėms ar mokslinėms užduotims atlikti. Remdamosi įrodymais pagrįstomis rekomendacijomis, agentūros padeda formuoti informacija pagrįstą politiką ir teisės aktus ES ir nacionaliniu lygmenimis.

ES valstybėse narėse įsikūrusių 44 decentralizuotų ES agentūrų veiklos naudą kasdien jaučia 500 mln. ES piliečių.

Agentūros padeda įgyvendinti įvairių sričių ES politiką, įskaitant profesinio rengimo ir mokymo, sveikatos ir saugos, laisvės ir teisingumo, inovacijų, mokslinių tyrimų ir verslo, transporto ir palydovinių sistemų srityse.

ES agentūrų brošiūra (EN)