About Profesinio rengimo ir mokymo rėmimo politika. Finansavimas, orientavimas ir rezultatų patvirtinimas

Profesinio rengimo ir mokymo paramos politika ir sistemos apima tris universaliąsias temas: orientavimas visą gyvenimą, neformaliojo ir savaiminio mokymosi rezultatų patvirtinimas, suaugusiųjų profesinio rengimo ir mokymo bei mokymosi finansavimas. Taip pat teikiame informaciją apie kitas paskatas, kuriomis tiesiogiai remiami asmenys, norintys mokytis ir siekti karjeros, ir apie įmones, teikiančias mokymosi galimybes.

Strategijos „Europa 2020“ politinėje darbotvarkėje pabrėžiama, kad reikia sklandžių individualių mokymosi, užimtumo ir karjeros raidos trajektorijų; jos suteiks galimybę visiems asmenims tobulinti savo gebėjimus, kad jie turėtų daugiau galimybių įsitraukti į darbą, mokymąsi ir visuomenę, formuoti savo karjeros raidą ir juos supantį pasaulį. Politinėje darbotvarkėje taip pat pabrėžiama būtinybė remti įmones, ypač MVĮ, ugdant darbuotojų įgūdžius, kad jos išliktų konkurencingos, novatoriškos ir gebėtų valdyti bei formuoti pokyčius.

Vykdant veiklą pagal tris ilgalaikes CEDEFOP temas, siekiama kurti ir konsoliduoti naujas žinias bei padėti politikos formuotojams ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams kurti nuoseklią, koordinuotą ir integruotą paramos politiką ir sistemas.