Finansų ir biudžeto tarnyba padeda CEDEFOP darbuotojams numatyti, įgyvendinti ir stebėti biudžeto asignavimus. Ji užtikrina vidinę ir išorinę atskaitomybę finansų ir biudžeto klausimais. Be to, ji atsakinga už centralizuotą finansinį visų sandorių, – įgyvendinamų panaudojant maždaug 18 mln. EUR pastarųjų metų metinį biudžetą, finansuojamą beveik vien iš Europos Sąjungos lėšų, – tikrinimą.