You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Finansai ir biudžetas

Finansų ir biudžeto tarnyba padeda CEDEFOP darbuotojams numatyti, įgyvendinti ir stebėti biudžeto asignavimus. Ji užtikrina vidinę ir išorinę atskaitomybę finansų ir biudžeto klausimais. Be to, ji atsakinga už centralizuotą finansinį visų sandorių, – įgyvendinamų panaudojant maždaug 18 mln. EUR pastarųjų metų metinį biudžetą, finansuojamą beveik vien iš Europos Sąjungos lėšų, – tikrinimą.

Nuo 2014 m. vidurio tarnyba teikia ir reikiamas konsultacijas bei paramą vykdant visų programų ir priemonių, kurių biudžeto išlaidos viršija 200 000 EUR, privalomus ex ante vertinimus. 2015 m. bus atlikti pirmieji visų 2014 m. užbaigtų programų, projektų ar priemonių, kuriems sutelkti ištekliai viršija 500 000 EUR, ex post vertinimai. Finansų ir biudžeto tarnyba padės parengti metodiką bei procesą, rekomendacinius dokumentus ir šablonus.