About Ateities tendencijos profesinio rengimo ir mokymo sistemose ir institucijose

Profesinis rengimas ir mokymas Europoje, nors ir skiriasi įvairiose valstybėse, keičiasi keliais esminiais aspektais. Programų ir kvalifikacijų įvairovė ne tik didėja, pavyzdžiui, atsižvelgiant į augančio paslaugų sektoriaus poreikius, bet ir plečiasi į aukštesnį lygį. Kai kuriose valstybėse šis įvairinimo ir plėtros derinys yra žingsnis siekiant, kad mokymasis visą gyvenimą taptų realybe, pritaikant profesinį rengimą ir mokymą prie visų amžiaus grupių besimokančių asmenų poreikių ir įvairiais jų karjeros bei gyvenimo etapais. Daugelyje valstybių profesinį rengimą ir mokymą įvairiais Europos kvalifikacijų sandaros lygmenimis vykdo vis įvairesnės institucijos (pavyzdžiui, profesinio rengimo ir mokymo mokyklos, aukštosios mokyklos, įmonės, suaugusiųjų švietimo ir privačių paslaugų teikėjai, tarptautinės įstaigos).

CEDEFOP tyrimai apie kintantį profesinio rengimo ir mokymo pobūdį ir vaidmenį Europoje padeda susidaryti išsamų vaizdą apie profesinio rengimo ir mokymo raidą Europoje. Remiantis šia analize, mūsų 1995–2035 m. profesinio rengimo ir mokymo Europoje ataskaitoje pateikiama keletas galimų būsimų būdų, kaip profesinis rengimas ir mokymas galėtų būti plėtojamas ateinančiais dešimtmečiais; šiuose scenarijuose pabrėžiami sprendimai, iš kurių teks rinktis politikos formuotojams ir suinteresuotiesiems subjektams. Tiesiogiai remdamiesi šiuo projektu, savo darbe, susijusiame su profesinio rengimo ir mokymo ateitimi, sutelkiame dėmesį į institucinius pokyčius ir sistemingai analizuojame profesinio rengimo ir mokymo turinio pokyčius. Darbas susijęs su 27 ES valstybėmis narėmis, Islandija, Norvegija ir Jungtine Karalyste; jis padeda geriau suprasti Europos profesinio rengimo ir mokymo iššūkius ir galimybes ateityje. Ypatingas dėmesys skiriamas profesinio rengimo ir mokymo turinio ir profilio pokyčiams. Daugelyje valstybių daugėja profilių, o bendras kvalifikacijų (taigi ir specializacijų) skaičius mažėja; tai rodo, kad būsimi profesinio rengimo ir mokymo metu įgyjami įgūdžiai gali skirtis nuo dabartinių įgūdžių, sparčiai kintant darbo rinkos reikalavimams. Būsimo profesinio rengimo ir mokymo aktualumas ir kokybė priklauso nuo jo gebėjimo reaguoti į šiuos kintančius poreikius.