About Furnizarea de EFP și de calificări

Cedefop colectează și compară date din Europa și nu numai pentru a sprijini dezvoltarea unor sisteme și instituții de educație și formare profesională (EFP) care să satisfacă cerințele de competențe ale pieței muncii și ale societății. Activitatea sa contribuie la îmbunătățirea furnizării de aptitudini și competențe relevante și de înaltă calitate pentru cursanți de toate vârstele și în diferite etape ale carierei și vieții lor. O serie de direcții de lucru tematice ilustrează modul în care se desfășoară această activitate.

Activitatea noastră privind viitorul EFP în Europa permite o mai bună înțelegere a provocărilor generale cu care se confruntă EFP la nivel european și a modului în care variază de la o țară la alta. Pe lângă monitorizarea modului în care se schimbă instituțiile și structurile din domeniul EFP, activitatea din acest domeniu se concentrează din ce în ce mai mult asupra schimbărilor de conținut al EFP, de exemplu, cum se pot combina cel mai bine competențele specifice ocupațiilor cu competențele transversale și cu competențele-cheie. Natura evolutivă a calificărilor și certificatelor, inclusiv interesul tot mai mare pentru validare și microcertificare, influențează direct valoarea aptitudinilor și competențelor EFP și capacitatea oamenilor de a progresa atât în studiu, cât și în muncă. Atenția se concentrează asupra rolului cadrelor naționale cuprinzătoare ale calificărilor în îmbunătățirea transparenței, recunoașterii și permeabilității educației și formării, precum și în facilitarea progresului individual în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții. Această activitate reflectă în mod direct dezvoltarea și punerea în aplicare a instrumentelor și principiilor UE pentru transparența și recunoașterea calificărilor, în special a Cadrului european al calificărilor (CEC).

Furnizarea de EFP este influențată de utilizarea rezultatelor învățării – declarații care definesc conținutul și profilul a ceea ce se așteaptă ca un cursant să știe, să poată face și să înțeleagă. Rezultatele învățării acționează ca limbaj comun în ceea ce privește conținutul și profilul programelor și calificărilor din domeniul EFP, permițând dialogul între părțile interesate de pe piața de muncă și din domeniul educației și formării profesionale, precum și din societate în general. Pe baza unei analize a punctelor forte și a limitelor acestei abordări, Cedefop elaborează îndrumări și instrumente de sprijin pentru elaborarea de programe de studii, metode de învățare, precum și pentru proiectarea și aplicarea evaluării și validării.