About Jaunimui, mokytojams ir instruktoriams skirtas profesinis rengimas ir mokymas

Pirminis profesinis rengimas ir mokymas suteikia jaunimui galimybių įsidarbinti ir dalyvauti mokymosi visą gyvenimą programose. Renkame ir analizuojame profesinio rengimo ir mokymo politiką ir gerąją patirtį, rengiame politikos formuotojams ir specialistams skirtas priemones ir atliekame mokslinius tyrimus, kuriais remiama asmenų, kurie nebaigė rengimo ir mokymo arba kuriems tas gresia, ir nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio jaunimo socialinė įtrauktis ir integracija į darbo rinką.

Mokytojai ir instruktoriai yra pagrindinė kokybiško ir įtraukaus rengimo ir mokymo varomoji jėga. Teikiame naujų įrodymų apie profesinio rengimo ir mokymo mokytojų ir instruktorių profesinį tobulėjimą ir kuriame jiems remti skirtas priemones.

2020–2022 m. CEDEFOP atliko pirminio profesinio rengimo ir mokymo įstaigų vadovų, mokytojų, mokinių ir įmonių instruktorių apklausos galimybių studiją. Šio tyrimo tikslas buvo įvertinti galimybę atlikti Europos tyrimą žinių ir tyrimų spragoms užpildyti ir sudaryti sąlygas ateityje rinkti patikimus duomenis apie mokymo ir profesinio rengimo profesijas. 

Sekite naujienas! ….#VETTeachersTrainers #VETtoolkit #EarlyLeaving