Državljani Unije in vse fizične ali pravne osebe s prebivališčem ali statutarnim sedežem v eni od držav članic EU imajo pravico dostopa do dokumentov centra Cedefop v skladu s členom 15(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije (prej člen 255(1) Pogodbe ES) in členom 2(1) Uredbe (ES) št. 1049/2001 o dostopu javnosti do dokumentov (UL L 145, 31.5.2001, str. 43). Pravica dostopa se nanaša na vse dokumente centra Cedefop, to je za dokumente, ki jih je pripravil ali prejel in so v njegovi lasti.

Center Cedefop spoštuje načelo preglednosti, hkrati pa ohranja zaupnost. Dodeljen vam bo največji možni dostop do dokumentov v lasti centra, ki pa bo zavrnjen, kadar bi razkritje ogrozilo zaščito javnih ali zasebnih interesov v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1049/2001.

Center Cedefop poskuša javnosti zagotoviti čim širši možni dostop do dokumentov v njegovi lasti, in sicer na svojem spletišču. Če na našem spletišču dokumenta ne najdete, lahko uporabite spodnji obrazec za vložitev zahteve za dostop do dokumenta.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA

Enter the characters shown in the image.