Znanja in spretnosti ter trg dela

Kaj je gonilo spreminjajočih se potreb po znanjih in spretnostih?S katerimi politikami na področju znanj in spretnosti je mogoče odpraviti neskladja med ponudbo znanj in spretnosti ter povpraševanjem po njih?

Omogoča boljše razumevanje posledic obsežnih sprememb v svetu izobraževanja in dela.

Preberite več
what does cedefop dowhat does cedefop do

Zagotavljanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter kvalifikacij

Kako se sistemi odzivajo na nove potrebe?Kako se sistemi pripravljajo na prihodnost?

Omogoča in podpira ljudi, da razvijejo in uresničijo svoj potencial, pridobijo znanja in spretnosti, ki jih potrebujejo za upravljanje trga dela in menjave zaposlitve, ter prispevajo h gospodarski rasti in blaginji družbe.

Preberite več

Center znanja o poklicnem izobraževanju in usposabljanju

Kako lahko opolnomočimo posameznike?Kako lahko uresničimo vseživljenjsko učenje?

Se odziva na spreminjajoče se potrebe in trende s spodbujanjem strukturiranega vseživljenjskega in večrazsežnostnega učenja ter ustreznih institucionalnih struktur, ki imajo pravo vsebino in se upravljajo vključujoče.

Preberite več