Az Európai Unió polgárai és az EU bármely tagállamában lakóhellyel vagy létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkező természetes vagy jogi személyek jogosultak a Cedefop dokumentumaihoz hozzáférni az Európai Unió működéséről szóló szerződés 15. cikkének (3) bekezdése (az EK-Szerződés korábbi 255. cikkének (1) bekezdése) és a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésről szóló 1049/2001/EK rendelet 2. cikkének (1) bekezdése alapján (Hivatalos Lap L 145. szám, 2001.5.31., 43. o.). Ez a hozzáférési jog a Cedefop tulajdonát képező dokumentumokra, azaz az általa készített, számára elküldött és a birtokában lévő dokumentumokra vonatkozik.

A Cedefop tiszteletben tartja az átláthatóság elvét, ugyanakkor védelmezi a titoktartás érdekeit is. A Cedefop a lehető legszélesebb körű hozzáférést biztosítja a birtokában lévő dokumentumokhoz, de ezt megtagadja olyan esetben, ha a közzététel kedvezőtlenül befolyásolná a köz- vagy magánérdekek védelmét, az 1049/2001/EK rendelet 4. cikkének megfelelően.

A Cedefop arra törekszik, hogy a weboldalán keresztül a lehető legszélesebb körű hozzáférést biztosítsa a birtokában lévő dokumentumokhoz. Amennyiben egy dokumentumot nem talált meg a weboldalunkon, a hozzáférési kérelemhez használja az alábbi dokumentumigénylő lapot.