About Kvalifikacije in dokazila

Kvalifikacije, tj. potrdila in diplome, ki se podelijo po zaključku izobraževanja, usposabljanja in učenja, so ključnega pomena v sodobnih družbah. Vplivajo na našo sposobnost zaposlitve, ukvarjanja s poklicem, udejstvovanja v vseživljenjskem učenju in selitve v druge države. Vplivajo tudi na naš splošen družbeni položaj in status. Kvalifikacije so pomembne:

  • za delodajalce, saj kažejo, kaj je mogoče pričakovati od potencialnega uslužbenca,
  • za izobraževanje in usposabljanje, saj potrjujejo, da je kandidat uspešno dosegel sklop učnih izidov,
  • za oblikovalce politik kot ključna točka politik izobraževanja in usposabljanja, saj med drugim zagotavljajo oprijemljiv rezultat učnih procesov.

Kvalifikacije in diplome, pridobljene v okviru začetnega izobraževanja in usposabljanja, imajo pomembno vlogo v Evropi, vendar pa se nove vrste dokazil (vključno z digitalnimi značkami, mikrodokazili, nanodokazili in drugimi dokazili) vse bolj spodbujajo kot dopolnilen način vrednotenja učenja, saj se posameznikom omogoča, da učne izkušnje zbirajo in „nalagajo“ prožno, v svojem ritmu ter vse življenje.

V nacionalna ogrodja kvalifikacij, ki so povezana z evropskim ogrodjem kvalifikacij (EOK), so zdaj vključene raznolike kvalifikacije. Zaradi teh ogrodij sta razumevanje in primerjava kvalifikacij znotraj držav ter med njimi lažja, pri čemer ogrodja države spodbujajo k ponovnemu razmisleku o politiki in praksi na področju izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega učenja ter k njuni reformi. Ogrodja kvalifikacij in povezane reforme so prispevali k večji preglednosti sistemov kvalifikacij ter izboljšali dostop do možnosti vseživljenjskega učenja.