Cetățenii Uniunii Europene și persoanele fizice sau juridice care au reședința sau sediul social într-un stat membru al UE au dreptul de a avea acces la documentele Cedefop în temeiul articolului 15 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene [fostul articol 255 alineatul (1) din Tratatul CE] și al articolului 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 privind accesul public la documente (Jurnalul Oficial L 145 din 31.5.2001, p. 43). Acest drept de acces se referă la documentele deținute de Cedefop, adică la documentele întocmite sau primite de agenție și aflate în posesia acesteia.

Cedefop respectă principiul transparenței și în același timp garantează respectarea intereselor de confidențialitate. Cedefop acordă cel mai larg acces posibil la documentele deținute, însă accesul se refuză în cazul în care dezvăluirea conținutului ar putea aduce atingere protecției intereselor publice sau private, în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001.

Cedefop se străduiește să ofere publicului un acces cât mai larg posibil la documentele pe care le deține, prin intermediul site-ului său. Dacă nu găsiți un document pe site-ul nostru, aveți la dispoziție formularul de solicitare de documente de mai jos pentru a solicita accesul la documentul respectiv.