Služba za finance in proračun pomaga osebju centra Cedefop pri napovedovanju, izvrševanju in spremljanju proračunskih sredstev. Pripravlja notranja in zunanja poročila o finančnih in proračunskih zadevah. Poleg tega izvaja centralizirano finančno preverjanje vseh transakcij, izvršenih v okviru letnega proračuna, ki je v zadnjih letih znašal približno 18 milijonov EUR in je bil skoraj izključno financiran iz sredstev Unije.