You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Finance in proračun

Služba za finance in proračun pomaga osebju centra Cedefop pri napovedovanju, izvrševanju in spremljanju proračunskih sredstev. Pripravlja notranja in zunanja poročila o finančnih in proračunskih zadevah. Poleg tega izvaja centralizirano finančno preverjanje vseh transakcij, izvršenih v okviru letnega proračuna, ki je v zadnjih letih znašal približno 18 milijonov EUR in je bil skoraj izključno financiran iz sredstev Unije.

Služba od sredine leta 2014 tudi svetuje in pomaga pri zahtevanih predhodnih ocenah za vse programe ali dejavnosti, pri katerih celotni ocenjeni proračunski odhodki presegajo 200 000 EUR. Leta 2015 se bodo izvedle prve naknadne ocene za vse programe, projekte ali dejavnosti, zaključene v letu 2014, pri katerih zbrana sredstva presegajo 500 000 EUR. Služba za finance in proračun bo izdelala metodologijo in postopek ter smernice in obrazce.