About Center znanja o poklicnem izobraževanju in usposabljanju

Center znanja o poklicnem izobraževanju in usposabljanju podpira oblikovanje politik za uresničevanje vseživljenjskega učenja z združevanjem strokovnega znanja z različnih področij poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter s tem povezanih politik. Vključuje informacije in dokaze v okviru Cedefopovega dela o poklicnem razvoju učiteljev in vodij usposabljanja, vajeništvih, obravnavanju zgodnjega opuščanja poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter krepitvi vloge mladih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, nadaljnjem poklicnem izobraževanju in usposabljanju ter poteh izpopolnjevanja za odrasle, usmerjanju, potrjevanju in financiranju ter drugih pobudah.