About Znanja in spretnosti ter spreminjajoča se delovna mesta

Spreminjajočo se naravo dela v EU evidentiramo z lastnimi raziskavami o evropskih znanjih in spretnostih ter delovnih mestih in učenju na delovnem mestu ter jih uporabljamo za analizo posledic digitalizacije in drugih raznolikih dejavnikov, povezanih s posameznikom in delovnim mestom, za kakovost delovnih mest ter neskladje v znanjih in spretnostih. Naša analiza prispeva k razumevanju, kako je mogoče bolje razvijati in uporabljati znanja in spretnosti delavcev ob upoštevanju pojava novih oblik dela (npr. platformno delo ali delo na daljavo) ter spreminjajoče se delovne organizacije.