Olet täällä

Asiakirjoihin tutustuminen

Kaikilla Euroopan unionin kansalaisilla sekä kaikilla luonnollisilla henkilöillä, jotka asuvat jossain jäsenvaltiossa, tai kaikilla oikeushenkilöillä, joilla on sääntömääräinen kotipaikka jossain jäsenvaltiossa, on oikeus tutustua Cedefopin asiakirjoihin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 15 artiklan 3 kohdan (entinen EY:n perustamissopimuksen 255 artiklan 1 kohta) sekä yleisön oikeudesta tutustua asiakirjoihin annetun asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43) 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Tutustumisoikeus koskee Cedefopin asiakirjoja eli Cedefopin laatimia tai vastaanottamia ja sen hallussa olevia asiakirjoja.

Cedefop noudattaa avoimuusperiaatetta ja turvaa samalla luottamuksellisuuden. Cedefopin hallussa olevat asiakirjat annetaan tutustuttavaksi mahdollisimman laajasti, mutta asiakirjaa ei anneta tutustuttavaksi, jos sen sisältämien tietojen ilmaiseminen vahingoittaisi yleisen tai yksityisen edun suojaa asetuksen (EY) N:o 1049/2001 4 artiklan mukaisesti.

Cedefop pyrkii tarjoamaan hallussaan olevia asiakirjoja mahdollisimman laajasti yleisön tutustuttavaksi verkkosivustonsa kautta. Jos asiakirjaa ei löydy verkkosivustolta, sitä voi pyytää tutustuttavaksi alla olevan lomakkeen avulla.

You must have Javascript enabled to use this form.