About Znanja in veščine ter trg dela

Izboljšanje sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja je odvisno od visokokakovostnih in pravočasnih spoznanj glede dinamike na trgu dela ter povpraševanja po novih znanjih in spretnostih. Analiziramo, na kakšen način spreminjajoči se gospodarski in socialni megatrendi, kot so staranje delovne sile ter digitalni in zeleni prehod, ustvarjajo povpraševanje po novih znanjih in spretnostih ter neskladje v znanjih in spretnostih ter preoblikujejo prihodnost dela na delovnih mestih v EU.