Europos Sąjungos piliečiai ir fiziniai arba juridiniai asmenys, kurie gyvena arba kurių registruotoji buveinė yra vienoje iš ES valstybių narių, turi teisę susipažinti su CEDEFOP dokumentais pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 15 straipsnio 3 dalį (EB sutarties buvusio 255 straipsnio 1 dalis) ir Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl visuomenės galimybės susipažinti su dokumentais 2 straipsnio 1 dalį (Oficialusis leidinys L 145, 2001 5 31, p. 43). Ši galimybė susipažinti taikoma CEDEFOP turimiems dokumentams, t. y. dokumentams, kuriuos Centras parengia arba gauna ir saugo.

CEDEFOP laikosi skaidrumo principo, o kartu užtikrina konfidencialumą. Užtikrinamos kuo platesnės galimybės susipažinti su CEDEFOP turimais dokumentais, tačiau suteikti tokią galimybę atsisakoma, jei dėl to nukentėtų viešų ar privačių interesų apsauga pagal Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 4 straipsnį.

CEDEFOP siekia visuomenei suteikti kuo daugiau galimybių susipažinti su turimais dokumentais per savo interneto svetainę. Jei dokumento nerandate mūsų svetainėje, galite pasinaudoti toliau pateikta dokumento prašymo forma, kad jums būtų suteikta galimybė susipažinti su norimu dokumentu.