You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Mreža agencij EU

Mrežo agencij EU so ustanovile države članice in institucije Evropske unije (EU) za opravljanje določenih pravnih, tehničnih ali znanstvenih nalog. Agencije pomagajo na podlagi na dokazih temelječih nasvetov oblikovati premišljene politike in zakonodajo na ravni EU in nacionalni ravni.

44 decentraliziranih agencij EU s sedežem v različnih državah članicah EU vsak dan s svojim delom vpliva na življenja 500 milijonov državljanov EU.

Prispevajo k izvajanju politik EU na različnih področjih, vključno s poklicnim in strokovnim izobraževanjem in usposabljanjem, varnostjo in zdravjem, svobodo in pravosodjem, inovacijami, raziskavami in podjetništvom ter prometnimi in satelitskimi sistemi.

Brošura o agencijah EU (EN)

See also: