Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) je ena od decentraliziranih agencij EU. Cedefop, ki je bil ustanovljen leta 1975, od leta 1995 pa ima sedež v Grčiji, pomaga pri spodbujanju, oblikovanju in izvajanju politik Unije na področjih poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja, pa tudi znanj in spretnosti ter kvalifikacij v sodelovanju s Komisijo, državami članicami in socialnimi partnerji. V ta namen pridobiva in razširja znanje, zagotavlja dokaze in storitve za oblikovanje politik, vključno z ugotovitvami na podlagi raziskav, ter omogoča lažjo izmenjavo znanja med Unijo in nacionalnimi akterji.