About Dovednosti a trh práce

Zlepšení systémů odborného vzdělávání a přípravy (OVP) závisí na tom, zda budou včas k dispozici kvalitní poznatky o dynamice trhu práce a nových požadavcích na dovednosti. Analyzujeme, jak se v důsledku měnících se hospodářských a sociálních megatrendů, jako je stárnutí pracovní síly a digitální a zelená transformace, vytvářejí nové požadavky na dovednosti a vzniká nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi a jak tyto megatrendy přetvářejí budoucnost práce na pracovištích v EU.