About Politiky a postupy v oblasti dovedností

Analyzujeme politiky a postupy v oblasti dovedností v členských státech EU, abychom pochopili, jak lze informace o trendech na trhu práce a o potřebách v oblasti dovedností využít k vytváření podkladů a k utváření politik prohlubování dovedností a jiných politik zaměřených na sladění nabízených a požadovaných dovedností. Podporujeme naše zúčastněné strany tím, že šíříme osvědčené postupy, prezentujeme mechanismy řádné správy a sdílíme metodické odborné znalosti.