About OVP pro dospělé

Odborné vzdělávání a příprava, zejména další odborné vzdělávání a příprava (další OVP), mají zásadní význam pro podporu účasti dospělých na celoživotním učení, aby mohli rozvíjet, osvěžovat a prohlubovat své dovednosti.

Úsilí o vypracování koordinovaného, soudržného a systematického přístupu k dalšímu OVP je jednou z priorit stávajícího cyklu politiky v oblasti OVP (diskusní dokument Cedefop-ETF z roku 2020, prohlášení z Osnabrücku a doporučení Rady ze dne 24. listopadu 2020 o odborném vzdělávání a přípravě).

Kromě vlastního výzkumu střediska Cedefop v oblasti dalšího odborného vzdělávání a přípravy poskytujeme důkazy a zdroje poznatků týkající se toho, jak může odborné vzdělávání a příprava podpořit dospělé osoby s nízkou kvalifikací při prohlubování dovedností a rekvalifikaci a dospělé uprchlíky při legální migraci za prací. K dispozici jsou rovněž informace o tom, jak mohou zaměstnavatelé podporovat OVP pro dospělé, a to i prostřednictvím profesní přípravy na pracovišti.