Síť agentur EU zřídily členské státy Evropské unie (EU) a orgány EU za účelem provádění specifických právních, technických nebo vědeckých úkolů. Na základě poradenství podloženého vědeckými poznatky agentury pomáhají utvářet informované politiky a právní předpisy na úrovni EU i na vnitrostátní úrovni.

44 decentralizovaných agentur EU se sídlem v různých členských státech EU ovlivňuje každý den svou činností životy 500 milionů obyvatel EU.

Agentury přispívají k provádění politik EU v rámci široké škály oblastí, včetně odborného vzdělávání a přípravy, bezpečnosti a ochrany zdraví, svobody a spravedlnosti, inovací, výzkumu a podnikání a dopravních i družicových systémů.

Brožura o agenturách EU (v angličtině)